Utorok, 23. júl 2024
SZSDT
FESPA

2. marca 2007

II. Rekvalifikačný kurz pre sitotlačiarov - 4. pokračovanie

Pozývame Vás na 4. pokračovanie II. Rekvalifikačného kurzu pre sitotlačiarov, ktoré sa uskutoční v piatok dňa 16. marca 2007 (tentoraz iba jeden deň - začiatok o 8.00 h ) v priestoroch ZSŠP - adresa: Združená stredná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava (prednáša lektor ing. Milan Lederleitner, tel: 02 - 4488 42 70, mob: 0903 - 433 444 ). Hlavná téma praktického stretnutia je: 2. Príprava predlohy

26. februára 2007

2. Rekvalifikačný kurz pre sitotlačiarov (3)

Niekoľko zaujímavých fotografií z praktickej časti vrámci TRETIEHO stretnutia 2. Rekvalifikačného kurzu pre sitotlačiarov.

20. februára 2007

3. pokračovanie II. Rekvalifikačného kurzu pre sitotlačiarov

Pozývame Vás na 3. pokračovanie II. Rekvalifikačného kurzu pre sitotlačiarov, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. - 24. februára 2007 (začiatok o 13.00 h v piatok a 8.30 h v sobotu) v priestoroch firmy Kasi servis s.r.o., Stavbárska 42, 821 07 Bratislava. Hlavná téma praktického stretnutia je: 3. Šablóny = svetlocitlivé vrstvy; navrstvenie; osvit; odvrstvenie; odduchovanie; 9.3 Potlač textilu

1. februára 2007

II. Rekvalifikačný kurz pre sitotlačiarov

Pokračovanie rekvalifikačného kurzu pre sitotlačiarov je 9. - 10. februára 2007 v priestoroch firmy Kasi servis s.r.o. v Bratislave, ul. Stavbárska 42.

28. septembra 2006

II. Rekvalifikačný kurz pre sitotlačiarov otvorený

Počas výstavy Printing v Bratislave otvorili zástupcovia Sieťotlačovéhu zväzu SR (pán Zlatko Šimko - prezident SZSR a ing. Ľudovít Bartoš, CSc. - sekretár SZSR) dňa 28. septembra 2006 2. rekvalifikačný kurz pre sitotlačiarov, do ktorého sa zapísalo 8 poslucháčov. Ing. Ľudovít Bartoš, CSc., zodpovedný lektor kurzu, oboznámil prítomných so študijným plánom, predpokladaným harmonogramom štúdia a podmienkami absolvovania kurzu. Na záver úvodného stretnutia odznela informácia, že prvé pracovné stretnutie poslucháčov rekvalifikačného kurzu bude počas 2. Seminára s Billom v dňoch 20. a 21. októbra 2006 v penzióne Zachej v Piešťanoch.

25. septembra 2006

Otvárame druhý Rekvalifikačný kurz pre sieťotlačiarov

Sieťotlačový zväz SR Vás pozýva na oficiálne otvorenie II. rekvalifikačného kurzu pre sitotlačiarov, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2006 o 14:00 h v "Čičmanskej miestnosti" v hoteli Incheba Bratislava na výstavisku. Dozviete sa bližšie informácie o priebehu kurzu, harmonograme pracovných stretnutí, informácie o II. Sitotlačovom seminári s Billom a ďalšie.

18. augusta 2006

Otvorenie II. cyklu rekvalifikačného kurzu pre sieťotlačiarov

Zaregistrujte sa už dnes! Pre stanovenie termínu otvorenia kurzu potrebujeme vedieť aktuálny presný počet záujemcov. Rekvalifikačný kurz oboznámi účastníkov s najnovšími technologickými postupmi a materiálmi a zásadami bezpečnosti práce v oblasti sitotlače s cieľom zvýšiť ich odbornú úroveň. Absolvent po splnení požadovaných podmienok obdrží na záver rekvalifikačného kurzu osvedčenie o absolvovaní, ktoré spĺňa podmienky Živnostenského zákona.

2. septembra 2005

II. cyklus Rekvalifikačného kurzu pre sieťotlačiarov

Predpokladaný termín II. cyklu Rekvalifikačného kurzu pre sieťotlačiarov je november 2005. Minimálny počet účastníkov je 8.

12. mája 2005

Rekvalifikačný kurz sieťotlačiarov bol slávnostne ukončený

Pre účastníkov rekvalifikačného kurzu sieťotlačiarov, ktorý organizoval Sieťotlačový zväz SR, bol 28. apríl 2005 významným dňom. Absolventi kurzu splnili všetky dané požiadavky a tak im bolo slávnostne odovzdané Osvedčenie o absolvovaní rekvalifikačného kurzu sieťotlačiarov.

30. apríla 2005

Záver rekvalifikačného kurzu

Záverečné, v poradí siedme, stretnutie účastníkov rekvalifikačného kurzu sieťotlačiarov sa uskutočnilo v Bratislave v dňoch 07. – 08. apríla 2005.

Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT